Gozdna
proizvodnja


Gozdno proizvodni del podjetja obsega gozdarske storitve s klasičnim posekom in spravilom lesa, strojno sečnjo, koordinacijo dela s podizvajalci pri poseku in spravilu lesa, ter organizacijo transporta lesa.

Lesna
predelava


Glavni cilj podjetja je, da na področju primarne predelave lesa postanemo eden največjih proizvajalcev in ponudnikov žaganega lesa iglavcev in listavcev v Sloveniji

Transport in
vzdrževanje


Prevoz hlodovine družba opravlja za lastne potrebe, v večini gre za prevoz hlodovine iz gozda do žag in med žagami. Vlačilec se uporablja za prevoz rezanega lesa do kupcev.

Odkup
lesa


Odkup oblega lesa je pomembna dejavnost podjetja, saj z njim zagotavljamo zadostne količine hlodovine za lastno primarno predelavo lesa.

GOZDARSTVO GRČA

DOBRODOŠLI!

Družba Gozdarstvo Grča, d.o.o., je bila ustanovljena leta 1997 s preoblikovanjem podjetja Gozdno gospodarstvo Kočevje v delniško družbo. Osnovna dejavnost družbe je bila do 30.6.2016 izvajanje vseh gozdarskih del na preko 30.000 ha državnih gozdov, za katere je imela družba koncesijo od Republike Slovenije.

Iz klasične gozdarske dejavnosti, ki je prej predstavljala glavnino naše proizvodnje, smo se preusmerili v lesno primarno predelavo, ki je postala tudi osnovna dejavnost družbe.

Preberi več

O NAS

NAŠA ZGODBA

1997

Družba Gozdarstvo Grča, d.o.o., je bila ustanovljena leta 1997 s preoblikovanjem podjetja Gozdno gospodarstvo Kočevje v delniško družbo.

1997-2017

Glavna dejavnost podjetja je gozdarska dejavnost.

2016

Osnovna dejavnost družbe je bila do 30.6.2016 izvajanje vseh gozdarskih del na preko 30.000 ha državnih gozdov, za katere je imela družba koncesijo od Republike Slovenije.

2017

Iz klasične gozdarske dejavnosti, ki je prej predstavljala glavnino naše proizvodnje, smo se preusmerili v lesno primarno predelavo, ki je postala tudi osnovna dejavnost družbe.O NAS

KAJ DELAMO

Gozdna
proizvodnja

Gozdno proizvodni del podjetja obsega gozdarske storitve s klasičnim posekom in spravilom lesa, strojno sečnjo, koordinacijo dela s podizvajalci pri poseku in spravilu lesa, ter organizacijo transporta lesa.

Lesna
predelava

Glavni cilj podjetja je, da na področju primarne predelave lesa postanemo eden največjih proizvajalcev in ponudnikov žaganega lesa iglavcev in listavcev v Sloveniji

Transport in
vzdrževanje

Prevoz hlodovine družba opravlja za lastne potrebe, v večini gre za prevoz hlodovine iz gozda do žag in med žagami. Vlačilec se uporablja za prevoz rezanega lesa do kupcev.

Odkup
lesa

Odkup oblega lesa je pomembna dejavnost podjetja, saj z njim zagotavljamo zadostne količine hlodovine za lastno primarno predelavo lesa.
OBVESTILO O ZAČETKU (REDNE) LIKVIDACIJE DRUŽBE

O PODJETJU

KONTAKT

MENU

SLEDITE NAM

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram