O podjetju

Družba Gozdarstvo Grča, d.o.o., je bila ustanovljena leta 1997 s preoblikovanjem podjetja Gozdno gospodarstvo Kočevje v delniško družbo. Osnovna dejavnost družbe je bila do 30.6.2016 izvajanje vseh gozdarskih del na preko 30.000 ha državnih gozdov, za katere je imela družba koncesijo od Republike Slovenije.

Od 1.7.2016 dalje Gozdarstvo Grča, d.o.o., pridobiva delo v gozdni proizvodnji in prevozih GLS prek javnih razpisov, ki jih razpisuje podjetje Slovenski državni gozdovi d.o.o., ki upravlja z gozdovi v državni lasti. Gozdarstvo Grča, d.o.o., se prijavlja na razpise za delo v državnih gozdovih za celotno območje Republike Slovenije.

Iz klasične gozdarske dejavnosti, ki je prej predstavljala glavnino naše proizvodnje, smo se preusmerili v lesno primarno predelavo, ki je postala tudi osnovna dejavnost družbe.

Družba je v lasti obvladujoče družbe GH Holding.

OBVESTILO O ZAČETKU (REDNE) LIKVIDACIJE DRUŽBE

O PODJETJU

KONTAKT

MENU

SLEDITE NAM

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram