Gozdna proizvodnja

GOZDARSTVO GRČA

Gozdna proizvodnja

Gozdno proizvodni del podjetja obsega gozdarske storitve s klasičnim posekom in spravilom lesa, strojno sečnjo, koordinacijo dela s podizvajalci pri poseku in spravilu lesa, ter organizacijo transporta lesa.

Na področju gozdarstva je dolgoročni cilj družbe dokončati uvedbo sodobnih tehnologij in tehnik dela v proizvodnjo, ter se z delom in odkupom lesa širiti na tuje trge (Hrvaška, Srbija, Madžarska, Italija in Avstrija).

 

Gozdno proizvodni del družbe Gozdarstvo Grča, d.o.o., razpolaga s sledečo opremo:
- 4 gozdarski zgibni traktorji Timberjack in Hittner, opremljeni z dvobobenskimi gozdarskimi vitli znamke Igland ali Adler
- gozdarski traktor John Deere 6120 M
- garnitura strojev za strojno sečnjo proizvajalca John Deere (harvester 1270 E, forwarder 1210 G)

OBVESTILO O ZAČETKU (REDNE) LIKVIDACIJE DRUŽBE

O PODJETJU

KONTAKT

MENU

SLEDITE NAM

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram